Sprzedaż - archiwum (2016)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew, położonej w Tczewie przy ul. ul. Nad Wisłą 5, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na funkcje: mieszkaniową, usługową, obsługi komunikacyjnej oraz obsługi inżynieryjnej.

Prezydent Miasta Tczewa informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tczewie (II piętro) został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew, położonej w Tczewie przy ul. ul. Nad Wisłą 5 (działki nr: 607 i 606/2, obr. 8, o łącznej pow. 1713 m2), przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego...

Ogłoszenie w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew, położonej w Tczewie przy ul. Zamkowej 20, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na funkcje: mieszkaniowe, usługowe oraz obsługi inżynieryjnej.

Prezydent Miasta Tczewa informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tczewie (II piętro) został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew, położonej w Tczewie przy ul. Zamkowej 20 (działka nr 749/2, obr. 8, o pow. 5012 m2), przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na...

Ogłoszenie w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazów lokali stanowiących własność Gminy Miejskiej Tczew, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy (ul. Bałdowska 51/6, ul. Nowowiejska 14b/3, ul. Strzelecka 1/6, ul. Armii Krajowej 78/6, ul. Piaskowa 1/5).

Prezydent Miasta Tczewa informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tczewie na drugim piętrze zostały wywieszone wykazy lokali stanowiących własność Gminy Miejskiej Tczew, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców, położonych w Tczewie: 1. lokal numer 6 przy ulicy Bałdowskiej 51,

Ogłoszenie w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew, położonej w Tczewie przy ul. Retmańskiej ( dz. 28/59), przeznaczonej do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego.

Prezydent Miasta Tczewa informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tczewie (II piętro) został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczewa, przeznaczonej do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, położonej w Tczewie, przy ul. Retmańskiej, oznaczonych numerem 28/59, Obręb 2, KW GD1T/00007233/6. ...

Ogłoszenie w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew, położonej w Tczewie przy ul. Czerwonego Kapturka, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu na cele usługowe

Prezydent Miasta Tczewa informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tczewie (II piętro) został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew, położonej w Tczewie przy ul. Czerwonego Kapturka (dz. nr. 98/10, obr. 11, o pow. 3598 m2), przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu na cele usługowe. ...

Ogłoszenie w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew, położonej w Tczewie przy ul. Czerwonego Kapturka, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu na cele usługowe

Prezydent Miasta Tczewa informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tczewie (II piętro) został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew, położonej w Tczewie przy ul. Czerwonego Kapturka (dz. nr. 98/8, obr. 11, o pow. 4306 m2), przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu na cele usługowe. ...

Ogłoszenie w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew, położonej w Tczewie przy al. Zwycięstwa, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu na cele usługowe

Prezydent Miasta Tczewa informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tczewie (II piętro) został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew, położonej w Tczewie przy al. Zwycięstwa (dz. nr 288/3, obr. 6, o pow. 1523 m2), przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu na cele usługowe. Wytworzyła:...

Ogłoszenie w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazów lokali stanowiących własność Gminy Miejskiej Tczew, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy (ul. Kaszubska 4/5, ul. Nowowiejska 3/4, ul. Zamkowa 23/5, ul. Jedności Narodu 21f/13, ul. Elżbiety 20/5, ul. Saperska 6d/6).

Prezydent Miasta Tczewa informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tczewie na drugim piętrze zostały wywieszone wykazy lokali stanowiących własność Gminy Miejskiej Tczew, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców, położonych w Tczewie: 1. lokal numer 5 przy ulicy Kaszubskiej 4,

Ogłoszenie w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew, położonej w Tczewie przy ul. Czerwonego Kapturka, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu na cele usługowe.

Prezydent Miasta Tczewa informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tczewie (II piętro) został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew, położonej w Tczewie przy ul. Czerwonego Kapturka (dz. 98/6 , obr. 11 o pow. 5750m2 ), przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu na cele usługowe.

Ogłoszenie w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew, położonej w Tczewie przy ul. Czerwonego Kapturka, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu na cele usługowe.

Prezydent Miasta Tczewa informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tczewie (II piętro) został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew, położonej w Tczewie przy ul. Czerwonego Kapturka (dz. 173 obr. 11 o pow. 6914m2 ), przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu na cele usługowe. &nb