Sprzedaż - archiwum (2017)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Miejskiej Tczew, przeznaczonego do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego (ul. Królowej Jadwigi 4/10).

Prezydent Miasta Tczewa informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tczewie na drugim piętrze został wywieszony wykaz lokalu mieszkalnego nr 10, położonego w Tczewie przy ul. Królowej Jadwigi 4, stanowiącego własność Gminy Miejskiej Tczew, przeznaczonego do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego. Wytworzyła:...

Ogłoszenie w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazów lokali stanowiących własność Gminy Miejskiej Tczew, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy (ul. Wojska Polskiego 10/1, ul. Kościuszki 20/10, ul. Sobieskiego 9/3, ul. Wyzwolenia 6d/12, ul. Sambora 19/5, ul. Wąska 24/7).

Ogłoszenie w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazów lokali stanowiących własność Gminy Miejskiej Tczew, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy (ul. Wojska Polskiego 10/1, ul. Kościuszki 20/10, ul. Sobieskiego 9/3, ul. Wyzwolenia 6d/12, ul. Sambora 19/5, ul. Wąska 24/7).

Ogłoszenie w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazów lokali stanowiących własność Gminy Miejskiej Tczew, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy (ul. Armii Krajowej 52/1a, ul, Armii Krajowej 52/1b).

Prezydent Miasta Tczewa informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tczewie na drugim piętrze zostały wywieszone wykazy lokali stanowiących własność Gminy Miejskiej Tczew, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców, położonych w Tczewie: 1. lokal numer 1a przy ulicy Armii Krajowej 52,

Ogłoszenie w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu lokalu stanowiącego własność Gminy Miejskiej Tczew, przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy (ul. Orkana 3d/14).

Prezydent Miasta Tczewa informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tczewie na drugim piętrze został wywieszony wykaz lokalu nr 14, stanowiącego własność Gminy Miejskiej Tczew, przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy, położonego w Tczewie przy ulicy Orkana 3, klatka D.

Ogłoszenie w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazów lokali stanowiących własność Gminy Miejskiej Tczew, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy (Al. Zwycięstwa 20/27, Al. Zwycięstwa 20/46, ul. Chopina 32/5).

Prezydent Miasta Tczewa informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tczewie na drugim piętrze zostały wywieszone wykazy lokali stanowiących własność Gminy Miejskiej Tczew, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców, położonych w Tczewie: 1. lokal numer 27 przy Alei Zwycięstwa 20,

Ogłoszenie w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew położonej w Tczewie przy Al. Solidarności (dz. nr 39/180), przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

Prezydent Miasta Tczewa informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tczewie (II piętro) został wywieszony wykaz nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew, oznaczonej jako działka nr 39/180 o pow. 250 m2, obr. 4, KW GD1T/00017345/7 położonej w Tczewie przy Alei Solidarności, przeznaczonej do zbycia w...

Ogłoszenie w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Tczew, położonych w Tczewie przy ul. Kapitańskiej oraz ul. Retmańskiej, przeznaczonych do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego.

Prezydent Miasta Tczewa informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tczewie (II piętro) został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Tczew, położonych w Tczewie przy ul. Kapitańskiej oraz ul. Retmańskiej ,oznaczonych numerami działek 28/57, 28/58, 28/59, 28/60, Obręb 2, KW GD1T/00007233/6. ...

Ogłoszenie w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew, położonej w Tczewie przy ul. Czyżykowskiej, przeznaczonej do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego

Prezydent Miasta Tczewa informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tczewie (II piętro) został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczewa, przeznaczonej do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, położonej w Tczewie, przy ul. Czyżykowskiej, oznaczonej numerem 574, Obręb 8, KW GD1T/00001279/8. ...

Ogłoszenie w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Tczew, położonych w Tczewie przy ul. Pileckiego, przeznaczonych do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego.

Prezydent Miasta Tczewa informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tczewie (II piętro) został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Tczewa, przeznaczonych do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, położonych w Tczewie, przy ul. Pileckiego, oznaczonych numerem 29/27, 29/29 oraz 29/30,...