Sprzedaż - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja dotycząca wywieszenia wykazu nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew, położonej w Tczewie przy ul. Nadbrzeżnej , oznaczonej nr działki 227/2 przeznaczonej do bezprzetargowej sprzedaży w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

OGŁOSZENIE Prezydent Miasta Tczewa informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tczewie (II piętro) został wywieszony wykaz nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew, położonej w Tczewie przy ul. Nadbrzeżnej , oznaczonej nr działki 227/2 o pow. 107 m2, obr. 9, KW GD1T/00016854/1 , przeznaczonej...

Informacja dotycząca wywieszenia wykazu nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew, położonej w Tczewie przy ul. Nadbrzeżnej , oznaczonej nr działki 227/1 przeznaczonej do bezprzetargowej sprzedaży w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

OGŁOSZENIE Prezydent Miasta Tczewa informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tczewie (II piętro) został wywieszony wykaz nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew, położonej w Tczewie przy ul. Nadbrzeżnej , oznaczonej nr działki 227/1 o pow. 102 m2, obr. 9, KW GD1T/00016854/1 , przeznaczonej...

Informacja dotycząca wywieszenia wykazu nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew, położonej w Tczewie przy Al. Solidarności, przeznaczonej do bezprzetargowej sprzedaży w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

OGŁOSZENIE Prezydent Miasta Tczewa informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tczewie (II piętro) został wywieszony wykaz nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew, położonej w Tczewie przy Al. Solidarności , oznaczonej nr działki 238/20 o pow. 113 m2, obr. 6, KW GD1T/00016851/0 , p ...

Informacja o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tczewie (II piętro) wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Tczew, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców, położonych w Tczewie (ul. J. Dąbrowskiego, Kaszubska, Kopernika, Krucza, Mostowa, Starowiejska).

OGŁOSZENIE Prezydent Miasta Tczewa informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tczewie (II piętro) zostały wywieszone wykazy nieruchomości stanowiące własność Gminy Miejskiej Tczew, przeznaczone do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców, położone w Tczewie przy ulicach:

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Tczew, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców, położonych w Tczewie przy ulicach Saperska, Tetmajera,Wilcza.

OGŁOSZENIE Prezydent Miasta Tczewa informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tczewie (II piętro) zostały wywieszone wykazy nieruchomości stanowiące własność Gminy Miejskiej Tczew, przeznaczone do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców, położone w Tczewie przy ulicach:

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do zamiany, stanowiących własność Gminy Miejskiej Tczew – ul. Łazienna.

Prezydent Miasta Tczewa informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tczewie ( II piętro ) został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do zamiany, stanowiących własność Gminy Miejskiej Tczew (dz 9/1 o pow 55 m 2, kw GD1T/00016853/4,obr8). Nieruchomość położona jest w Tczewie przy ul.Łaziennej. Wytworzyła: Jolanta...

Informacja o wywieszeniu wykazów nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Tczew, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców ( ul. Nowowiejska, ul. Wyzwolenia).

OGŁOSZENIE Prezydent Miasta Tczewa informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tczewie (II piętro) zostały wywieszone wykazy nieruchomości stanowiące własność Gminy Miejskiej Tczew, przeznaczone do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców, położone w Tczewie przy ulicach:

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Tczew, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców, ( Al. Zwycięstwa, Armii Krajowej, Chopina, Jagiellońska, Jedności Narodu, Jurgo, Królowej Jadwigi, Mickiewicza, Podgórna, Polna, Pomorska, Sobieskiego, Starowiejska, Tetmajera) .

OGŁOSZENIE Prezydent Miasta Tczewa informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tczewie (II piętro) zostały wywieszone wykazy nieruchomości stanowiące własność Gminy Miejskiej Tczew, przeznaczone do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców, położone w Tczewie przy ulicach:

Ogłoszenie w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Tczew, przeznaczonych do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, położonej w Tczewie przy ul. Pileckiego, Obr. 12,

OGŁOSZENIE Prezydent Miasta Tczewa informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tczewie (II piętro) został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Tczew, przeznaczonych do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzin

Ogłoszenie w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew, przeznaczonej do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, położonej w Tczewie przy ul. Stoczniowców, Obr. 1

OGŁOSZENIE Prezydent Miasta Tczewa informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tczewie (II piętro) został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew, przeznaczonej do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, położonej w Tczewie przy ul....