Sprzedaż - archiwum

Ogłoszenie w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa i znajdującej się w użytkowaniu wieczystym Gminy Miejskiej Tczew, położonej w Tczewie przy ul. Dworcowej 4, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Prezydent Miasta Tczewa informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tczewie  (II piętro) został wywieszony wykaz nieruchomości w sprawie  sprzedaży w drodze  przetargu ustnego nieograniczonego prawa użytkowania wieczystego przysługującego Gminie Miejskiej Tczew na nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej  w Tczewie przy   ul. Dworcowej 4  i obejmującej działkę 1/5 obr. 7 o pow. 2044m2, KW GD1T/000513314/1 wraz z prawem własności budynku magazynowego  z częścią socjalno-biurową. Nieruchomość znajduje się w strefie zamkniętej, dla której nie ustala się zasad zagospodarowania.

 

 

 

Wytworzyła: Hanna Maciejkiewicz

Zaakceptował: Stanisław Marciniak- Naczelnik Wydziału Gospodarki Mieniem Komunalnym

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 09.03.2016
Dokument wytworzony przez: Wydział Gospodarki Mieniem Komunalnym
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Stanisław Marciniak- Naczelnik Wydziału Gospodarki Mieniem Komunalnym
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 marca 2016 10:04
Dokument wprowadzony do BIP przez: Agnieszka Przyłucka-Śmietanka
Ilość wyświetleń: 641
09 marca 2016 10:04 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)