Sprzedaż - archiwum

Ogłoszenie w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy miejskiej Tczew położonej w Tczewie przy ul. Wyzwolenia (dz. nr 423/6), przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

Prezydent Miasta Tczewa informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tczewie (II piętro) został wywieszony wykaz nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew, oznaczonej jako działka nr 423/6 o pow. 742 m2, obr. 6, KW GD1T/00016851/0 położonej w Tczewie przy ul. Wyzwolenia, przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

 

 

Wytworzyła: Anna Michalak

Zaakceptował: Stanisław Marciniak  – Naczelnik Wydziału Gospodarki Mieniem Komunalnym

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 30.09.2016
Dokument wytworzony przez: Wydział Gospodarki Mieniem Komunalnym
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Stanisław Marciniak – Naczelnik Wydziału Gospodarki Mieniem Komunalnym
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 30 września 2016 10:05
Dokument wprowadzony do BIP przez: Agnieszka Przyłucka-Śmietanka
Ilość wyświetleń: 375
30 września 2016 10:05 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)