Sprzedaż - archiwum

Ogłoszenie w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Tczew, położonych w Tczewie przy ul. Suchostrzyckiej, przeznaczonych do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego.

Prezydent Miasta Tczewa informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tczewie (II piętro) został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Tczewa, przeznaczonych do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, położonych w Tczewie, przy ul. Suchostrzyckiej, oznaczonych numerem:

-  37/18, Obręb 5, KW GD1T/00009852/5

- 37/21 Obręb 5, KW GD1T/00009857/0.

- 372, Obręb 5, KW GD1T/00016850/3.

 

 

Wytworzyła: Anna Różanowska

Zaakceptowała: Danuta Morzuch-Bielawska- Zastępca Naczelnika Wydziału Gospodarki Mieniem Komunalnym

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 27.10.2016
Dokument wytworzony przez: Wydział Gospodarki Mieniem Komunalnym
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Danuta Morzuch-Bielawska - Zastępca Naczelnika Wydziału Gospodarki Mieniem Komunalnym
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 27 października 2016 12:41
Dokument wprowadzony do BIP przez: Agnieszka Przyłucka-Śmietanka
Ilość wyświetleń: 552
27 października 2016 12:41 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)