Petycje - Rada Miejska

Wybierz rok

Petycja nr 3/2017 z dnia 21 września 2017 r. dotycząca przyznania prawa do ulg w przejazdach środkami komunikacji miejskiej dla osób, które świadczyły pracę w nielegalnych organizacjach i związkach zawodowych w rozumieniu przepisów do kwietnia 1989 roku oraz dla osób, które przed 4 czerwca 1989 r. nie wykonywały pracy na skutek represji politycznych.

Dnia 21 września 2017 r. do Biura Rady Miejskiej wpłynęła petycja w sprawie przyznania prawa do ulg w przejazdach środkami komunikacji miejskiej osobom, które świadczyły pracę w nielegalnych organizacjach i związkach zawodowych w rozumieniu przepisów do kwietnia 1989 roku oraz osobom, które przed 4 czerwca 1989 r. nie wykonywały...