Rejestr zmian

28 maja 2020 08:19 8 dni temu

Budżet: Informacje o samorządowej gospodarce finansowej miasta Tczewa za 2019 rok

Dodanie załącznika [zal_nr_5.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)

Autor: Dorota Prokopowicz

28 maja 2020 08:18 8 dni temu

Budżet: Informacje o samorządowej gospodarce finansowej miasta Tczewa za 2019 rok

Dodanie załącznika [zal_nr_4kwoty_dotacji_otrzymanych_z_budzetu_jednostek_samorzadu_teryt orialnego_oraz_kwoty_dotacji_udzielonych_innym_jednostkom_samorzadu_te rytorialnego_w_2019_roku.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)

Autor: Dorota Prokopowicz

28 maja 2020 08:18 8 dni temu

Budżet: Informacje o samorządowej gospodarce finansowej miasta Tczewa za 2019 rok

Dodanie załącznika [zal_nr_3informacja_o_zobowiazaniach_o_ktorych_mowa_w_art_72_ust_1_pkt _4_oraz__udzielonych_poreczeniach_i_gwarancjach.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)

Autor: Dorota Prokopowicz

28 maja 2020 08:16 8 dni temu

Budżet: Informacje o samorządowej gospodarce finansowej miasta Tczewa za 2019 rok

Dodanie załącznika [zal_nr_2wykorzystane_srodki_o_ktorych_mowa_w_art_5_ust_1_pkt_2__ustaw y_z_dnia_27082009r_o_finansach_publicznych.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)

Autor: Dorota Prokopowicz

28 maja 2020 08:16 8 dni temu

Budżet: Informacje o samorządowej gospodarce finansowej miasta Tczewa za 2019 rok

Dodanie załącznika [zal_nr_1dane_dotyczace_wykonania_budzetu_jednostki_samorzadu_terytori alnego_w_poprzednim_roku_budzetowym_w_tym_kwote_deficytu_albo_nadwyzki .pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)

Autor: Dorota Prokopowicz

28 maja 2020 08:15 8 dni temu

28 maja 2020 07:57 8 dni temu

Rejestr zmian

Ilość wyświetleń: 381048