Wydawanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Wymagane dokumenty:

Druk wniosku na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowychi transportu nieczystości ciekłych.

Miejsce złożenia dokumentów

Miejsce załatwienia sprawy/ adres korespondencyjny :

Wydział Spraw Komunalnych i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Tczewie 83-110 Tczew  Pl. Piłsudskiego 1 tel. 58 77 59 439

Komórka odpowiedzialna

Wydział Spraw Komunalnych i Inwestycji – budynek główny II piętro pok. 42-43

Opłaty

Opłaty/ opłata skarbowa:

za wydanie zezwolenia - 107,00 zł

Termin i sposób załatwienia

Termin załatwienia sprawy:

1 m-c od dnia złożenia wniosku.

 

Sposób załatwienia sprawy:

Wydanie decyzji na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Podstawa prawna

Podstawa prawna:

ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Tryb odwoławczy

Tryb odwoławczy:

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku w terminie14 dni od dnia otrzymania decyzji za  pośrednictwem Prezydenta Miasta Tczewa.

Inne informacje

Inne informacje:

Uchwała Nr XXIII/178/2012 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

 

Druki:

Druki wniosku znajdują się na stronie internetowej Urzędu w strukturze Wydziału Spraw Komunalnych i Inwestycji

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 13.02.2020
Dokument wytworzony przez: Wydział Spraw Komunalnych i Inwestycji
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Adam Modrzyński - Naczelnik Wydziału Spraw Komunalnych i Inwestycji
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 lutego 2010 12:38
Dokument wprowadzony do BIP przez: Agnieszka Przyłucka
Ilość wyświetleń: 3035
14 lutego 2020 12:28 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) - Dodanie załącznika.
14 lutego 2020 12:27 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) - Usunięcie załącznika.
14 lutego 2020 12:26 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) - Dodanie załącznika.