Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, zmiana wpisu oraz wykreślenie.

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Wymagane dokumenty:

Druk wniosku o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miejskiej Tczew, oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania tej działalności oraz dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

Miejsce złożenia dokumentów

Miejsce załatwienia sprawy/ adres korespondencyjny :

Wydział Spraw Komunalnych i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Tczewie 83-110 Tczew   Pl. Piłsudskiego 1  tel. 58 77 59 439

 

Komórka odpowiedzialna

Wydział Spraw Komunalnych i Inwestycji - budynek główny II p. pokój 42-43

Opłaty

Opłaty/ opłata skarbowa:

1.     za dokonanie wpisu do rejestru działalności regulowanej - 50,00 zł

2.     za zmianę wpisu do rejestru działalności regulowanej      - 25,00 zł

Termin i sposób załatwienia

Termin załatwienia sprawy:

Dokonanie wpisu przedsiębiorcy do rejestru w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku o wpis wraz z oświadczeniem oraz dowodem wpłaty.

Sposób załatwienia sprawy:

Wydanie zaświadczenia o wpisie do rejestru działalności regulowanej z informacją o nadanym numerze rejestrowym.

 

Podstawa prawna

Podstawa prawna:

ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Tryb odwoławczy

Tryb odwoławczy:

brak

Inne informacje

Inne informacje:

brak

Druki:

Druki wniosku znajdują się na stronie internetowej Urzędu w strukturze Wydziału Spraw Komunalnych i Inwestycji

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 24.02.2020
Dokument wytworzony przez: Wydział Spraw Komunalnych i Inwestycji
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Adam Modrzyński- Naczelnik Wydziału Spraw Komunalnych i Inwestycji
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 30 stycznia 2012 13:39
Dokument wprowadzony do BIP przez: Agnieszka Przyłucka
Ilość wyświetleń: 3510
25 lutego 2020 14:46 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) - Dodanie załącznika.
25 lutego 2020 14:46 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) - Dodanie załącznika.
25 lutego 2020 14:45 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) - Dodanie załącznika.