Zezwolenia na jednorazową sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych.

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Wymagane dokumenty:

1.       wniosek o wydanie zezwolenia,

2.      zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wraz z odpowiednim dowodem potwierdzającym dokonanie opłaty za korzystanie z zezwolenia (do wglądu) lub zaświadczenie o posiadaniu zezwolenia.

Miejsce złożenia dokumentów

Miejsce załatwienia sprawy/ adres korespondencyjny :

Urząd Miejski w Tczewie, ul. Obrońców Westerplatte 3, tel./fax 58 777-53-43,

www.dp.tczew.pl; e-mail: info@dp.tczew.pl

Komórka odpowiedzialna

Biuro Wspierania Przedsiębiorczości

Opłaty

Opłaty/ opłata skarbowa:

Opłata uiszczana jest w wysokości 1/12 rocznej opłaty za poszczególne rodzaje zezwoleń.

Termin i sposób załatwienia

Termin załatwienia sprawy:

W ciągu 14 dni, o ile nie zachodzą szczególne okoliczności, niezbędne do uwzględnienia w toku postępowania.

Sposób załatwienia sprawy

Wydanie zezwolenia na sprzedaż lub sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych.

Podstawa prawna

Podstawa prawna:

1.     Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 roku (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2277 z późn.zm.)

2.    Uchwała Nr XLIII/384/2018 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie Gminy Miejskiej Tczew miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

Tryb odwoławczy

Tryb odwoławczy:

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku za pośrednictwem tut. organu w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Inne informacje

Inne informacje:

Na terenie miasta obowiązują obecnie limity w wysokości 390 punktów na sprzedaż napojów alkoholowych, w tym:

1.       do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo – 150,

2.       pow. 4,5% zawartości alkoholu z wyj. piwa – 120,

3.       pow. 18% zawartości alkoholu - 120

oraz 150 limitów na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych (gastronomia), w tym:

1.       do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo – 60,

2.       pow. 4,5% zawartości alkoholu z wyj. piwa – 45,

3.       pow. 18% zawartości alkoholu - 45

Druki:

Nie obowiązują. Wniosek sporządza się samodzielnie. Można skorzystać z formularza przygotowanego przez UM.

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 17.01.2020
Dokument wytworzony przez: Biuro Wspierania Przedsiębiorczości
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Krystian Jendrzejewski Kierownik Biura Wspierania Przedsiębiorczości
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 21 marca 2008 13:39
Dokument wprowadzony do BIP przez: Agnieszka Przyłucka
Ilość wyświetleń: 4517
17 stycznia 2020 12:18 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) - Dodanie załącznika.
17 stycznia 2020 12:12 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) - Usunięcie załącznika.
17 stycznia 2020 12:12 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) - Aktualizacja danych sprawy.