Biuro Rady Miejskiej

W szczególności do Biura rady należy:

1) obsługa kancelaryjno – biurowa posiedzeń sesji i komisji Rady, w tym:
a) zapewnienie prawidłowego przygotowania materiałów na sesje Rady i posiedzenia komisji,
b) opracowywanie materiałów z obrad Rady i komisji Rady (m.in. wnioski i opinie) oraz przekazywanie ich odpowiednim Wydziałom do załatwienia,
2) prowadzenie rejestrów:
a) uchwał Rady,
b) zapytań i interpelacji radnych,
c) wniosków komisji,
3) kontrola terminowości udzielania odpowiedzi na zapytań i interpelacje radnych, wnioski komisji,
4) przygotowywanie projektów planów pracy Rady, informowanie zainteresowanych o zadaniach wynikających z uchwalonych planów,
5) udział w opracowywaniu projektów uchwał i stanowisk Rady, wniosków i opinii komisji,
6) przekazywanie uchwał Rady do organów nadzoru, do publikacji (zgodnie z obowiązującymi przepisami) oraz wszystkim Wydziałom i jednostkom odpowiedzialnym za ich realizację,
7) czuwanie nad zabezpieczeniem praw radnych wynikających z ochrony stosunku pracy radnych i przygotowywanie projektów rozstrzygnięć w tych sprawach,
8) zapewnienie Radzie, w niezbędnym zakresie pomocy merytorycznej związanej z jej działalnością,
9) w zakresie zleconym przez Radę podejmowanie czynności zmierzających do zapewnienia współdziałania z organizacjami społecznymi działającymi na terenie Miasta,
10) organizowanie obsługi posiedzeń, narad i spotkań organizowanych przez Przewodniczącego Rady,
11) prowadzenie spraw związanych z nadawaniem przez Radę Honorowego Obywatelstwa Miasta Tczewa, medalu "Pro Domo Trsoviensi" oraz "Tczewianina Roku",
12) prowadzenie prac związanych z zabezpieczeniem od strony organizacyjnej i technicznej prawidłowego przeprowadzenia wyborów: Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, do Parlamentu Europejskiego, organów samorządu terytorialnego, ławników do sadów powszechnych oraz referendum ogólnokrajowego lub gminnego.

Dokumenty

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 01.04.2019
Dokument wytworzony przez: Biuro Rady Miejskiej
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Katarzyna Mejna - Sekretarz Miasta
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 27 stycznia 2014 08:37
Dokument wprowadzony do BIP przez: Agnieszka Przyłucka
Ilość wyświetleń: 3524
03 kwietnia 2019 10:38 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) - Zmiana danych jednostki.
30 stycznia 2014 09:36 (Agnieszka Przyłucka) - Zmiana danych jednostki.
27 stycznia 2014 08:37 (Agnieszka Przyłucka) - Utworzenie jednostki.