Uchwały Rady

Wybierz rok

Uchwała Nr VII/53/2019 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej w Tczewie przy ul. Tczewskich Saperów na działce nr 422/2, obręb 10

Opis do załącznika numer 1 Załącznik graficzny przedstawia mapę terenu położonego w obszarze miasta Tczewa, wyznaczonego linią przerywaną granicę działki numer 422/2 w obrębie 10 zlokalizowanej przy ulicy Tczewskich Saperów, która wytycza zasięg terenu objętego inwestycją mies