Stanowisko Kontroli

Do stanowiska kontroli należy:

1) opracowywanie projektu rocznego planu kontroli, w tym kontroli problemowych i sprawdzających,
2) kontrola finansowa jednostek budżetowych, w tym w szczególności:
a) kontrola realizacji procedur kontroli oraz przeprowadzenia wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków,
b) badania i porównywania stanu faktycznego ze stanem wymaganym, pobierania i gromadzenia środków publicznych, zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków,
3) kontrola finansowa ze szczególnym uwzględnieniem prawidłowości wykorzystania dotacji przez instytucje kultury,
4) kontrola problemowa w podmiotach, którym udzielono dotacji z uwzględnieniem prawidłowości wykorzystania środków,
5) przygotowywanie projektów zaleceń pokontrolnych,
6) nadzór nad realizacją przez kontrolowaną jednostkę zaleceń pokontrolnych, w tym przeprowadzanie kontroli sprawdzających wykonanie zaleceń pokontrolnych,
7) przygotowywanie informacji z realizacji planu kontroli,
8) przekazywanie informacji do Biuletynu Informacji Publicznej,
9) wykonywanie innych zadań zleconych przez Prezydenta.

Dokumenty

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 01.04.2019
Dokument wytworzony przez: Stanowisko Kontroli
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Helena Kullas - Skarbnik Miasta
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 18 kwietnia 2008 08:57
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 5785
03 kwietnia 2019 11:30 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) - Zmiana danych jednostki.
03 kwietnia 2019 11:29 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) - Zmiana danych jednostki.
12 czerwca 2014 13:19 (Danuta Petka) - Zmiana danych jednostki.