Stanowiska ds. budżetu miasta

Do stanowisk ds. budżetu miasta należy:

1)przekazywanie wytycznych ustalających zakres i szczegółowość materiałów kalkulacyjnych związanych z planowaniem budżetu przez Urząd oraz gminne jednostki organizacyjne,
2)wstępna analiza materiałów kalkulacyjnych sporządzanych przez jednostki objęte budżetem i sporządzanie zestawień zbiorczych,
3)przygotowywanie projektów uchwał Rady Miejskiej oraz Zarządzeń Prezydenta Miasta w sprawie dokonywania zmian w budżecie i Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz prowadzenie ewidencji tych zmian,
4)dokonywanie okresowych analiz realizacji budżetu oraz przedstawianie Prezydentowi Miasta oraz Radzie Miejskiej półrocznych i rocznych sprawozdań z wykonania budżetu oraz wniosków zmierzających do poprawy dyscypliny budżetowej i zachowania równowagi budżetowej.

Dokumenty

Prawo lokalne

Prawo lokalne

Prawo lokalne

Pomoc publiczna

Rada Miejska

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 01.04.2019
Dokument wytworzony przez: Stanowiska ds. budżetu miasta
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Helena Kullas - Skarbnik Miasta
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 03 kwietnia 2019 11:32
Dokument wprowadzony do BIP przez: Agnieszka Przyłucka-Śmietanka
Ilość wyświetleń: 520
03 kwietnia 2019 11:32 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) - Zmiana danych jednostki.
03 kwietnia 2019 11:32 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) - Utworzenie jednostki.