Stanowisko ds. windykacji i pomocy publicznej

Do zakresu działania stanowiska ds. windykacji i pomocy publicznej należy:

1) prowadzenie rejestru udzielonej pomocy publicznej oraz wystawianie zaświadczeń o udzielonej pomocy de minimis,
2) sporządzanie sprawozdań do UOKiK o udzielonej pomocy publicznej w ramach SHRIMP oraz sprawozdań dla Ministerstwa Finansów o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych,
3) sporządzanie miesięcznych i rocznych sprawozdań oraz informacji dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi o udzielonej pomocy publicznej i pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie,
4) prowadzenie windykacji i egzekucji administracyjnej w zakresie podatków i opłat lokalnych.

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 01.04.2019
Dokument wytworzony przez: Stanowisko ds. windykacji i pomocy publicznej
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Helena Kullas - Skarbnik Miasta
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 03 kwietnia 2019 11:34
Dokument wprowadzony do BIP przez: Agnieszka Przyłucka-Śmietanka
Ilość wyświetleń: 429
03 kwietnia 2019 11:34 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) - Zmiana danych jednostki.
03 kwietnia 2019 11:34 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) - Utworzenie jednostki.