Skład Rady

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Tczewska Rada Działalności Pożytku Publicznego 2019-2022 – SKŁAD RADY.

Zgodnie z regulaminem wyborów do Tczewskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały nr XIV/106/2015 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 22 grudnia 2015 r. Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Tczewie przedstawia skład w/w Rady powołany Zarządzeniem nr 125/2019 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia...