Wybory do Rady

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Tczewska Rada Działalności Pożytku Publicznego 2019-2022 – WYNIKI WYBORÓW.

Zgodnie z regulaminem wyborów do Tczewskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały nr XIV/106/2015 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 22 grudnia 2015 r. Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Tczewie przedstawia wyniki wyborów do Tczewskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego na lata...

Tczewska Rada Działalności Pożytku Publicznego – LISTA KANDYDATÓW.

Urząd Miejski w Tczewie uprzejmie informuje, że w dniu 22 marca 2019 roku Pani Iwona Kordys złożyła rezygnację z kandydowania na członka Tczewskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego na lata 2019-2022. W związku z powyższym przedstawiamy aktualną listę Kandydatów.

Tczewska Rada Działalności Pożytku Publicznego – ZEBRANIE WYBORCZE

Zgodnie z regulaminem wyborów do Tczewskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały nr XIV/106/2015 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 22 grudnia 2015 r. Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Tczewie uprzejmie informuje, że zebr

Tczewska Rada Działalności Pożytku Publicznego – LISTA KANDYDATÓW.

Zgodnie z regulaminem wyborów do Tczewskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały nr XIV/106/2015 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 22 grudnia 2015 roku, Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Tczewie przedstawia listę kandydatów do Tczewskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego...

Sprostowanie do Ogłoszenia o wyborach do Tczewskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego na lata 2019-2022.

Sprostowanie do Ogłoszenia o wyborach do Tczewskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego na lata 2019-2022. Urząd Miejski w Tczewie uprzejmie informuje, że omyłkowo ujęto w treści ogłoszenia w punkcie 1 ,,Warunki zgłaszania kandydatów”-