Zarządzenia (2016)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 321/2016 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 30 września 2016 r. w sprawie scentralizowania zasad rozliczeń podatku VAT w Gminie Miejskiej Tczew i jej jednostkach organizacyjnych.

Z uwagi na tajemnicę przedsiębiorstwa Martini i Wspólnicy Sp. z o.o. w Warszawie dotyczącą zachowania w poufności i nieudostępnianiu osobom trzecim treści procedur rozliczeń VAT, stanowiących załączniki Nr 1 i Nr 3 do Zarządzenia nr 321/2016 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 30 września 2016 roku w sprawie scentralizowania zasad rozliczeń...