Podatki i opłaty (2020)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OPŁATA ZA ZMNIEJSZENIE NATURALNEJ RETENCJI TERENOWEJ

Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej Zgodnie z art. 269 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. poz. 1566 ze zm.) opłatę za usługi wodne uiszcza się za zmniejszeni