Stanowiska w sprawach publicznych

Stanowisko w sprawie opinii dotyczącej przebudowy i rozbudowy linii kolejowej E65 Warszawa – Gdynia w odniesieniu do odcinka Lisewo Malborskie (gm. Lichnowy) – miasto Tczew.

Stanowisko
Rady Miejskiej w Tczewie
podjęte na sesji w dniu 6 lipca 2005 roku


w sprawie opinii dotyczącej przebudowy i rozbudowy linii kolejowej E65 Warszawa – Gdynia w odniesieniu do odcinka Lisewo Malborskie (gm. Lichnowy) – miasto Tczew.


Planowane przedsięwzięcie opiniuje się pozytywnie.


Uzasadnienie


Pismem z dnia 17.06.2005 r. Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku Wydział Środowiska i Rolnictwa zgodnie z art. 33 ust. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. nr 92, poz 880) zwrócił się o wydanie opinii w tej sprawie.
Z raportu o oddziaływaniu na środowisko wynika, że planowana modernizacja linii kolejowej E65 Warszawa – Gdynia i proponowane środki minimalizujące przyczynią się do zachowania a nawet poprawy warunków przyrodniczych w obrębie obszaru specjalnej ochrony ptaków Dolina Dolnej Wisły, w ramach programu ochrony obszaru Natura 2000.
W związku z powyższym, planowane przedsięwzięcie opiniuje się pozytywnie.
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Tczewie
Zenon Drewa

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2005-07-12
Dokument wytworzony przez: Administrator
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 marca 2008 23:05
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Mykowska
Ilość wyświetleń: 1036
12 marca 2008 23:05 (Małgorzata Mykowska) - Utworzenie dokumentu