Budżet (2019)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała Nr 198/g128/F/I/19 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 4 grudnia 2019 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały o Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tczewa na lata 2020-2034

Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w sprawie pozytywnej opinii projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Tczewa na lata 2020-2034

Uchwała Nr 199/g128/P/I/19 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 4 grudnia 2019 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Miasta Tczewa na 2020 oraz możliwości sfinansowania deficytu budżetu

Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w sprawie pozytywnej opinii projektu uchwały budżetowej Miasta Tczewa na 2020 rok oraz możliwości sfinansowania deficytu budżetu