Strategia rozwoju

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała Nr XVI/138/2012 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia Strategii Rozwoju Tczewa do roku 2020

Uchwała Nr XVI/138/2012 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia Strategii Rozwoju Tczewa do roku 2020 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 98