Samorządowe

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja na temat losowania numerów dla list kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w Tczewie.

Miejska Komisja Wyborcza w Tczewie informuje, że w dniu 1 października 2018 roku (poniedziałek) o godzinie 18:00 w siedzibie komisji odbędzie się losowanie numerów dla list kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w Tczewie. Losowanie odbędzie się w siedzibie Komisji, tj. w budynku przy ul. 30 Stycznia 1.

Informacja dla pełnomocników komitetów wyborczych oraz osób przez nich upoważnionych dotycząca zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji wyborczych.

Zgodnie z § 3 ust. 3 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z 13 sierpnia 2018 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu...