Pomoc publiczna

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Udzielona pomoc publiczna - informacja za 2012r.

Udzielona pomoc publiczna - informacja za 2012r. W 2012 roku została udzielona pomoc publiczna 60 podmiotom publicznym na kwotę 579 479,97 zł, w tym: - 1 zwolnienie z tytułu programu pomocowego PL 40/2004 ( ustawa z 2 października 2003r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw) na kwotę 241.257,00 zł. -...

Udzielona pomoc publiczna - informacja za 2011r.

Udzielona pomoc publiczna - informacja za 2011r. W 2011 roku została udzielona pomoc publiczna 49 podmiotom publicznym na kwotę 401 331,86 zł, w tym: - 1 zwolnienie z tytułu programu pomocowego PL 40/2004 ( ustawa z 2 października 2003r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw) na kwotę 241.257,00 zł. -...

Udzielona pomoc publiczna - informacja za 2010r.

Udzielona pomoc publiczna - informacja za 2010r. W 2010 roku została udzielona pomoc publiczna 12 podmiotom publicznym na kwotę 379 908,17 zł, w tym: - 1 zwolnienie z tytułu programu pomocowego PL40/2004 ( ustawa z 2 października 2003r. o zmianie ustawy o specjalnych stre

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.

- Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie Wytworzyła: Katarzyna Marchlewska Zaakceptowała: Marzena Kamińska – Naczelnik Wydziału Budżetu i Podatków

Sprawozdanie o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych za 2009r.

Sprawozdanie o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych za 2009r.