Petycje - Prezydent Miasta

Wyszukiwarka

Wybierz rok

PETYCJA W SPRAWIE UTWORZENIA POMIESZCZENIA SOCJALNEGO DLA KIEROWCÓW NA DWORCU AUTOBUSOWYM

Dnia 03.03.2020r. wpłynęła petycja w sprawie utworzenia pomieszczenia socjalnego dla kierowców na dworcu autobusowym Jako komórkę wiodącą wskazano Zakład Usług Komunalnych

Petycja w sprawie montażu oświetlenia ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Tczewie.

1. Dnia 17.01.2020 roku wpłynęła petycja w sprawie montażu oświetlenia ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Tczewie. 2. Jako komórkę wiodącą wskazano Wydział Spraw Komunalnych i Inwestycji. 3. Petycja została rozpatrzona pismem WOR.152.2.2020 z dnia 11.02.2020r. Treść w załączeniu.

Petycja w sprawie zmiany miejsca lokalizacji kamer miejskiego monitoringu w rejonie deptaku pomiędzy ul. Topolową i Armii Krajowej oraz o zapewnienie bezpieczeństwa w tym obszarze.

1. Dnia 16.01.2020 roku wpłynęła petycja w sprawie zmiany miejsca lokalizacji kamer miejskiego monitoringu w rejonie deptaku pomiędzy ul. Topolową i Armii Krajowej oraz o zapewnienie bezpieczeństwa w tym obszarze. 2. Jako komórkę wiodącą wskazano Centrum Informatyczne. Jako komórki współdziałające wskazano Wydział Spraw...

Petycja w sprawie dokonania analizy możliwości wdrożenia w Urzędzie procedur związanych z pełnym zabezpieczenie potrzeb Interesantów dot. płatności bezgotówkowych.

1. Dnia 14.10.2019 r wpłynęła do Urzędu petycja w sprawie dokonania analizy możliwości wdrożenia w Urzędzie procedur związanych z pełnym zabezpieczenie potrzeb Interesantów dot. płatności bezgotówkowych. 2. Jako wydział wiodący wskazano Skarbnik Miasta. 3. Petycja została rozpatrzona pismem SK.152.1.2020 z dnia 07.01.2020.Treść...

Petycja w sprawie korzystania z ogólnodostępnych miejsc parkingowych przy ul. Wyczółkowskiego w Tczewie.

1. Dnia 10.10.2019 r. Zakład Usług Komunalnych w Tczewie przekazał do Prezydenta Miasta petycję mieszkanców w sprawie korzystania z ogólnodostępnych miejsc parkingowych przy ul. Wyczółkowskiego w Tczewie, do rozpatrzenia zgodnie z kompetencją. 2. Jako komórkę wiodącą wskazano Wydział Spraw Komunalnych i Inwestycji...

Petycja w sprawie opublikowania w Podmiotowej Stronie Biuletynu Informacji Publicznej użytkowanych w Urzędzie wybranych numerów służbowych telefonów komórkowych, których użytkowanie może usprawnić komunikację z Urzędem.

1. Dnia 27.08.2019 wpłynęła do Urzędu Petycja w sprawie opublikowania w Podmiotowej Stronie Biuletynu Informacji Publicznej użytkowanych w Urzędzie wybranych numerów służbowych telefonów komórkowych, których użytkowanie może usprawnić komunikację z Urzędem. 2. Jako komórkę wiodącą wskazano Wydział Administracyjny. 3....

Petycja w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów.

1. Dnia 30.07.2019 wpłynęła petycja firmy Casus Noster Kancelaria Radcy Prawnego Konrada Cezarego Łakomego, w sprawie wprowadzeia w Urzędzie Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów. 2. Jako komórkę wiodącą wskazano Wydział Organizacyjny i Kadr. 3. Petycję zgodnie z wolą Podmiotu wnoszącego petycję przekazano do rozpatrzenia...

Petycja o zaplanowanie postępowań w trybie Ustawy prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem będzie modernizacja parku maszynowego z uwzględnieniem dywersyfikacji wykorzystywanego paliwa - a co za tym idzie - zwiększenie udziału bardziej ekologicznych paliw - typu skroplony gaz, etc.

1. Dnia 10.06.2019 roku wpłynęła petycja firmy Szulc-Efekt Sp. z o .o w sprawie zaplanowania postępowań w trybie Ustawy prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem będzie modernizacja parku maszynowego z uwzględnieniem dywersyfikacji wykorzystywanego paliwa - a co za tym idzie - zwiększenie udziału bardziej ekologicznych paliw...

Sprawozdanie z petycji. Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2018 roku.

Sprawozdanie z petycji Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2018 roku Prawo do składania petycji ma podstawę w art. 63 Konstytucji Rzeczyposp

Petycja w sprawie podwyższenia dotacji celowej dla podmiotych prowadzących żłobki, kluby dziecięce oraz zatrudniających opiekunów dziennych na terenie miasta Tczew oraz w sprawie wprowadzenia uregulowań na szczeblu samorządowym w porozumieniu z Urzędem Gminy Wiejskiej Tczew zasad dotowania dzieci uczęszczających do placówek oferujących opiekę nad dziećmu do lat 3 w Tczewie, a zamieszkałych na terenie Gminy Wiejskiej.

1. Dnia 22.03.2019 wpłynęła petycja w sprawie podwyższenia dotacji celowej dla podmiotych prowadzących żłobki, kluby dziecięce oraz zatrudniających opiekunów dziennych na terenie miasta Tczew do kwoty 550 zł na jedno dziecko oraz w sprawie wprowadzenia uregulowań na szczeblu samorządowym w porozumieniu z Urzędem Gminy Wiejskiej Tczew...