Projekty uchwał Rady - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Tczewie w dniu 29 października 2020 r. w sprawie przyznania dzierżawcy nieruchomości gruntowej położonej w Tczewie przy ul. Piotrowo 4, zabudowanej budynkiem handlowo-usługowym, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew, pierwszeństwo w jej nabyciu

Opis do załącznika numer 1 projektu uchwały Załącznik graficzny numer 1 stanowi mapa, w której centralnym punkcie usytuowana jest działka ewidencyjna o numerze 103/6 oraz napis obręb 11. Na działce znajduje się budynek oznaczony numerem 4. Działka znajduje się przy ul.