Dług publiczny - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja o zobowiązaniach miasta Tczewa wg stanu na 31122006r

I. Zaciągnięte kredyty ogółem - 9.000.000 zł · stan zobowiązań z tytułu kredytów na 31.12. 2006r. - 3.000.000 zł w tym: przypadający do spłaty w 2007r. - 823.350 zł § raty - 750.000 zł § odsetki - 73.350 zł II. Zaciągnięte pożyczki ogółem - ---- w tym: przypadające do spłaty w 2007r. - ---- § raty - ---- §...

Informacja o zobowiązaniach miasta Tczewa wg stanu na 31122005r

I. Zaciągnięte kredyty ogółem - 9.000.000 zł · stan zobowiązań z tytułu kredytów na 31.12. 2005r. - 3.750.000 zł w tym: przypadający do spłaty w 2006r. - 846.000 zł § raty - 750.000 zł § odsetki - 96.000 zł II. Zaciągnięte pożyczki ogółem - ---- w tym: przypadające do spłaty w 2006r. -...

Informacja o zobowiązaniach miasta Tczewa wg stanu na 31122004r

I. Zaciągnięte kredyty ogółem - 9.000.000 zł · stan zobowiązań z tytułu kredytów na 31.12. 2004r. - 4.500.000 zł w tym: przypadający do spłaty w 2005r. - 870.000 zł § raty - 750.000 zł § odsetki - 120.000 zł II. Zaciągnięte pożyczki ogółem - ---- w tym: przypadające do spłaty w 2005r. -...