Dzierżawa - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew, przeznaczonej do ponownego oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej zabudowanej boksem garażowym w części o powierzchni czternastu metrów kwadratowych położonej przy ul. Jedności Narodu.

Prezydent Miasta Tczewa informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tczewie, drugie piętro, został wywieszony wykaz nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew, położonej przy ulicy Jedności Narodu w części o powierzchni czternastu metrów kwadratowych, oznaczonej numerem działki 201/22, obręb...

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w celu prowadzenia ogródka gastronomicznego – plac Generała Józefa Hallera.

Wykaz nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew, oznaczonej jako działka numer 294/1, obręb 8, Księga wieczysta numer GD1T/00016853/4, stanowiącej część placu Generała Józefa Hallera, przeznaczonej do oddania w dzierżawę, w części o powierzchni 250 metrów kwadratowych, w celu prowadzenia ogródka...

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w celu posadowienia i utrzymania dwóch wiat śmietnikowych – ul. Władysława Orkana.

Wykaz nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew, oznaczonej jako działka numer 832/1, obręb 9, Księga wieczysta numer GD1T/00006540/4, położonej przy ulicy Władysława Orkana, w celu wybudowania i utrzymania przez Spółdzielnię Mieszkaniową w Tczewie dwóch wiat śmietnikowych dla obsługi budynków...

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w celu posadowienia i utrzymania wiaty śmietnikowej – ul. Gryfa Pomorskiego.

Wykaz nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew, oznaczonej jako działka numer 275/3, obręb 5, Księga wieczysta numer GD1T/00016850/3, położonej przy ulicy Gryfa Pomorskiego, przeznaczonej do oddania w dzierżawę, w części o powierzchni 20 metrów kwadratowych, w celu posadowienia i utrzymania wiaty śmietnikowej...

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w celu posadowienia i utrzymania wiaty śmietnikowej – ul. Jana Brzechwy.

Wykaz nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew, oznaczonej jako działka numer 40, obręb 11, Księga wieczysta numer GD1T/00017957/0, położonej przy ulicy Jana Brzechwy, przeznaczonej do oddania w dzierżawę, w części o powierzchni 11 metrów kwadratowych, w celu posadowienia i utrzymania wiaty śmietnikowej...

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w celu posadowienia i utrzymania wiaty śmietnikowej – ul. Armii Krajowej.

Wykaz nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew, oznaczonej jako działka numer 194, obręb 4, Księga wieczysta numer GD1T/00017345/7, położonej przy ulicy Armii Krajowej, przeznaczonej do oddania w dzierżawę, w części o powierzchni 16 metrów kwadratowych, w celu posadowienia i utrzymania wiaty śmietnikowej...

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w celu posadowienia i utrzymania wiaty śmietnikowej – ul. Wyzwolenia.

Wykaz nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew, oznaczonej jako działka numer 425/22, obręb 6, Księga wieczysta numer GD1T/00016851/0, położonej przy ulicy Wyzwolenia, przeznaczonej do oddania w dzierżawę, w części o powierzchni 25 metrów kwadratowych, w celu posadowienia i utrzymania wiaty śmietnikowej...

Ogłoszenie w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej części ściany frontowej hali targowej nr I na targowisku przy ulicy Franciszka Żwirki w Tczewie, o powierzchni jednego metra kwadratowego, w celu posadowienia reklamy – banera.

Prezydent Miasta Tczewa informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tczewie, drugie piętro, został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej części ściany frontowej hali targowej nr I na targowisku przy ulicy Franciszka Żwirki w Tczewie,...

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Tczewa dotyczące nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew przeznaczonej do oddania w dzierżawę pod uprawy rolne w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Prezydent Miasta Tczewa informuje, że w dniu 25 września 2020 r. o godz. 1000 w sali nr 20 Urzędu Miejskiego w Tczewie zostanie przeprowadzony I ustny przetarg nieograniczony na oddanie w dzierżawę pod uprawy rolne nieruchomość stanowiącą własność Gminy Miejskiej Tczew.

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew przeznaczonej do oddania w dzierżawę pod uprawy rolne w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew przeznaczonej do oddania w dzierżawę pod uprawy rolne w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Wytworzył: Michał Górski Zaakceptował: