Informacje - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja o osiągniętych przez Gminę Miejską Tczew wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

Informacja o osiągniętych przez Gminę Miejską Tczew wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1

Informacja na temat Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Tczewie.

Informacja na temat Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Tczewie Zakład Utylizacji Odpadów Stałych Sp. z o.o. w Tczewie przyjmuje bezpłatnie odpady komunalne od mieszkańców miasta w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) przy ulicy

Informacja na temat obowiązku składania sprawozdań przez podmioty prowadzące działalność w zakresie odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości oraz w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Informacja na temat obowiązku składania sprawozdań przez podmioty prowadzące działalność w zakresie odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości oraz w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.