Komisja Finansowo – Budżetowa Kadencja 2018 - 2023

Informacje

1)opiniowanie rodzajów i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu,
2)opiniowanie projektu budżetu i zmian dokonywanych w trakcie roku w budżecie oraz kontrola jego realizacji,
3)opiniowanie i kontrola wieloletnich planów finansowania zadań,
4)dokonywanie okresowych analiz realizacji budżetu, funduszy celowych oraz poboru podatków i innych należności stanowiących dochody budżetu,
5)analizowanie działalności i gospodarki finansowej podporządkowanych jednostek gospodarczych oraz występowanie z wnioskami i propozycjami usprawnień,
6)opiniowanie projektów uchwał w sprawie wprowadzania lub ustalania wysokości niektórych podatków i opłat zastrzeżonych do właściwości Rady Miejskiej,
7)opiniowanie wszystkich spraw związanych z procesem przekształceń własnościowych mienia komunalnego.

Skład

Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej

Zastępca Przewodniczącego Komisji Finansowo-Budżetowej

Członek Komisji Finansowo-Budżetowej

Członek Komisji Finansowo-Budżetowej

Członek Komisji Finansowo-Budżetowej

Członek Komisji Finansowo-Budżetowej

Członek Komisji Finansowo-Budżetowej

Członek Komisji Finansowo-Budżetowej

Członek Komisji Finansowo-Budżetowej

Członek Komisji Finansowo-Budżetowej

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wydział Organizacyjny i Kadr
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 17 grudnia 2014 13:57
Dokument wprowadzony do BIP przez: Dorota Prokopowicz
Ilość wyświetleń: 107697
29 września 2020 09:52 (Dorota Prokopowicz) - Aktualizacja danych członka komisji: Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
29 września 2020 09:52 (Dorota Prokopowicz) - Aktualizacja danych członka komisji: Zastępca Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
29 września 2020 09:49 (Dorota Prokopowicz) - Aktualizacja danych stanowiska: Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, członek Komisji Rewizyjnej, członek Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej.