Komisja Polityki Społecznej Kadencja 2018 - 2023

Informacje

1)opiniowanie działań dotyczących pomocy społecznej,
2)współdziałanie z placówkami służby zdrowia na obszarze działania miasta w zakresie ustalania potrzeb w zakresie ochrony zdrowia,
3)podejmowanie wniosków wynikających z dokonywanych ocen i analiz,
4)opiniowanie programów na rzecz zapobiegania i zwalczania patologii społecznych,
5)opiniowanie działań w zakresie szeroko pojętej opieki społecznej, w tym m. in. opieki nad niepełnosprawnymi i seniorami,
6)współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji zadań własnych gminy,
7)opiniowanie uchwał Rady Miejskiej dotyczących działań w sferze społecznej,
8)inspirowanie, koordynowanie i wspieranie imprez związanych z wychowaniem w rodzinie, m.in. szkoleń, konferencji, prelekcji, festynów propagujących zdrowy model rodziny,
9)inicjowanie wspierania rodzin poprzez działalność świetlic środowiskowych i terapeutycznych,
10)opiniowanie działań mających na celu zapobieganie i zwalczanie patologii społecznej,
11)opiniowanie zadań wynikających z przepisów o utrzymaniu czystości i porządku w mieście.

Skład

Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej

Zastępca Przewodniczącej Komisji Polityki Społecznej

Członek Komisji Polityki Społecznej

Członek Komisji Polityki Społecznej

Członek Komisji Polityki Społecznej

Członek Komisji Polityki Społecznej

Członek Komisji Polityki Społecznej

Członek Komisji Polityki Społecznej

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wydział Organizacyjny i Kadr
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 17 grudnia 2014 13:57
Dokument wprowadzony do BIP przez: Dorota Prokopowicz
Ilość wyświetleń: 109242
29 września 2020 09:52 (Dorota Prokopowicz) - Aktualizacja danych członka komisji: Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
29 września 2020 09:52 (Dorota Prokopowicz) - Aktualizacja danych członka komisji: Zastępca Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
29 września 2020 09:49 (Dorota Prokopowicz) - Aktualizacja danych stanowiska: Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, członek Komisji Rewizyjnej, członek Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej.