Komisja Polityki Społecznej Kadencja 2014 - 2018

Informacje

1) opiniowanie działań pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i leczniczej oraz
zatrudnienia inwalidów,
2) współdziałanie z placówkami służby zdrowia na obszarze działania miasta w zakresie
analizowania stanu zdrowotnego ludności i ustalania potrzeb w zakresie ochrony zdrowia,
3) opiniowanie inwestycji, kapitalnych remontów i bieżącego utrzymania budynków będących
w gestii służby zdrowia,
4) opiniowanie działalności socjalno - bytowej jednostek organizacyjnych działających na
terenie miasta,
5) podejmowanie wniosków wynikających z dokonywanych ocen, analiz i przeprowadzonych
kontroli,
6) inicjowanie współdziałania organizacji pomocy społecznej,
7) opiniowanie programów na rzecz zapobiegania i zwalczania patologii społecznych,
8) współpraca i wymiana doświadczeń z radami i komisjami ds. rodziny działającymi w
innych gminach, powiatach i województwie w celu wypracowania skutecznej polityki
prorodzinnej i zwalczania patologii rodzinnej i społecznej,
9) popieranie przedsięwzięć związanych z tworzeniem przedsiębiorstw rodzinnych, drobnych
usług i produkcji prowadzonej przez rodzinę tzw. przedsiębiorstwa rodzinne,
10) inspirowanie działań dotyczących szczególnej ochrony rodzin mających osoby
niepełnosprawne oraz rodzin z dzieckiem specjalnej troski poprzez wsparcie materialne,
wsparcie opiekuńcze i prawne,
11) inspirowanie, koordynowanie i wspieranie imprez związanych z wychowaniem w rodzinie,
m.in. szkoleń, konferencji, prelekcji, festynów propagujących zdrowy model rodziny,
12) inicjowanie wspierania rodzin poprzez działalność świetlic środowiskowych i
terapeutycznych,
13) opiniowanie zadań na rzecz zapobiegania i zwalczania patologii społecznej,
14) opiniowanie zadań wynikających z przepisów o otrzymaniu czystości i porządku w mieście,
15) podejmowanie wniosków wynikających z dokonanych ocen, analiz i przeprowadzonych
kontroli.

Skład

Przewodnicząca Komisji

Zastępca Przewodniczącej Komisji

Członek Komisji

Członek Komisji

Członek Komisji

Członek Komisji

Członek Komisji

Członek Komisji

Członek Komisji

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wydział Organizacyjny i Kadr
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 17 grudnia 2014 13:57
Dokument wprowadzony do BIP przez: Dorota Prokopowicz
Ilość wyświetleń: 109244
29 września 2020 09:52 (Dorota Prokopowicz) - Aktualizacja danych członka komisji: Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
29 września 2020 09:52 (Dorota Prokopowicz) - Aktualizacja danych członka komisji: Zastępca Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
29 września 2020 09:49 (Dorota Prokopowicz) - Aktualizacja danych stanowiska: Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, członek Komisji Rewizyjnej, członek Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej.