Zaświadczenie o wielkości użytków rolnych gospodarstwa rolnego

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Wymagane dokumenty:

Żądanie osoby uprawnionej wniesione na piśmie lub ustnie do protokołu.

Miejsce złożenia dokumentów

 

Miejsce załatwienia sprawy/ adres korespondencyjny :

Urząd Miejski w Tczewie

Wydział Budżetu i Podatków

budynek przy ul. 30 Stycznia 1, 83 – 110 Tczew

 

poniedziałek, wtorek, środa – w godz. 7 30 – 15 30

                              czwartek – w godz. 7 30 – 16 30

                                  piątek  – w godz. 7 30 – 14 30


Komórka odpowiedzialna: Wydział Budżetu i Podatków

podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny od osób fizycznych :

   PARTER: pokój nr 13 (tel. 58/77-59-328), nr 14 (tel.58/77-59-334, 58/77-59-402)  i nr 15

   (tel.58/ 77- 59-374, 58/77- 59- 398)

Opłaty

Opłata skarbowa:

 Zwolnienie od wniesienia opłaty skarbowej.

Termin i sposób załatwienia

Termin załatwienia sprawy:

Niezwłocznie,  nie  później   jednak   niż   w   terminie 7 dni  od dnia  złożenia wnioskuo wydanie zaświadczenia.

Sposób załatwienia sprawy : Wydanie zaświadczenia o wielkości użytków.

Podstawa prawna

Podstawa prawna:

    1) Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym.

    2) Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa.

Tryb odwoławczy

Tryb odwoławczy:

brak

Inne informacje

Inne informacje:    

Organ podatkowy wydaje zaświadczenie na żądanie osoby ubiegającej się o zaświadczenie.

Zaświadczenie potwierdza stan faktyczny lub prawny istniejący w dniu jego wydania wynikający z prowadzonej przez organ ewidencji, rejestrów lub z innych danych znajdujących się w jego posiadaniu.

O wydanie zaświadczenia może ubiegać się osoba będąca podatnikiem podatku rolnego od
gruntów gospodarstwa rolnego lub jej pełnomocnik.

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 01.07.2019 r.
Dokument wytworzony przez: Wydział Budżetu i Podatków
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Danuta Orlikowska – Naczelnik Wydziału Budżetu i Podatków
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 30 grudnia 2009 13:53
Dokument wprowadzony do BIP przez: Agnieszka Przyłucka
Ilość wyświetleń: 4001
02 lipca 2019 11:17 (Dorota Prokopowicz) - Dodanie załącznika.
02 lipca 2019 11:17 (Dorota Prokopowicz) - Usunięcie załącznika.
02 lipca 2019 11:17 (Dorota Prokopowicz) - Aktualizacja danych sprawy.