Powrót osoby rozwiedzionej do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

 

 

 

Wymagane dokumenty:  dowód osobisty do wglądu

 

Miejsce złożenia dokumentów

 

Miejsce załatwienia sprawy/adres korespondencyjny:

Urząd Stanu Cywilnego – Urzędu Miejskiego

83-110 Tczew, Pl. Marsz. J. Piłsudskiego 1, pokój nr 15 i 17, tel. (58) 77-59-450, 431 oraz fax  (58) 77-59-454

 

Komórka odpowiedzialna: Urząd Stanu Cywilnego

 

Opłaty

 

 

 

Opłata skarbowa: 11 zł

 

Termin i sposób załatwienia

Termin załatwienia sprawy: niezwłocznie ( jeżeli akt małżeństwa znajduje się w rejestrze stanu cywilnego )

 

Sposób załatwienia sprawy: wpisanie do aktu małżeństwa wzmianki o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa

 

Podstawa prawna

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 25 lutego 1964r - Kodeks rodzinny i opiekuńczy  ( Tekst jednolity: Dz.U.2017.682 z późn. zm. ) – art. 59

Ustawa z dnia 28 listopada 2014r. – Prawo o aktach stanu cywilnego ( Tekst jednolity: Dz.U.2018.2224 z późn. zm. ) – art. 90

Tryb odwoławczy

 

Tryb odwoławczy: brak

 

Inne informacje

Inne informacje:

Oświadczenie o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa składa się osobiście przed wybranym kierownikiem USC bądź jego zastępcą.

W/w oświadczenie można złożyć w ciągu trzech miesięcy od chwili uprawomocnienia się orzeczenia rozwodu.

 

Druki: brak

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 10.07.2019
Dokument wytworzony przez: Urząd Stanu Cywilnego
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Alina Kollwitz – Sobolewska -Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 26 marca 2008 12:42
Dokument wprowadzony do BIP przez: Agnieszka Przyłucka
Ilość wyświetleń: 8940
10 lipca 2019 11:50 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) - Dodanie załącznika.
10 lipca 2019 11:49 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) - Aktualizacja danych sprawy.
10 lipca 2019 11:49 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) - Aktualizacja danych sprawy.