Nadanie dziecku nazwiska męża matki

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Wymagane dokumenty: dowody osobiste matki dziecka oraz jej męża do wglądu


Miejsce złożenia dokumentów

Miejsce załatwienia sprawy/adres korespondencyjny:

Urząd Stanu Cywilnego – Urzędu Miejskiego

83-110 Tczew, Pl. Marsz. J. Piłsudskiego 1, pokój nr 15 i 17, tel. (58) 77-59-450, 431 oraz fax  (58) 77-59-454

Komórka odpowiedzialna: Urząd Stanu Cywilnego

Opłaty

 

Opłata skarbowa: brak

 Termin i sposób załatwienia

Termin załatwienia sprawy: niezwłocznie ( jeżeli akty stanu cywilnego znajdują sięw rejestrze stanu cywilnego )

 

Sposób załatwienia sprawy: wpisanie do aktu urodzenia dziecka wzmianki o nadaniu nazwiska męża matki

Podstawa prawna

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 25 lutego 1964r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy  ( Tekst jednolity: Dz.U.2017.682 z późn. zm. ) – art. 90

Ustawa z dnia 28 listopada 2014r. – Prawo o aktach stanu cywilnego ( Tekst jednolity: Dz.U.2018.2224  z późn. zm. ) – art. 69

Tryb odwoławczy

Tryb odwoławczy: brak

Inne informacje

Inne informacje:

Oświadczenia o nadaniu nazwiska męża matki składa osobiście matka dziecka oraz jej mąż przed wybranym kierownikiem USC bądź jego zastępcą.

Do zmiany nazwiska dziecka, które ukończyło 13 lat, potrzebna jest jego zgoda.

Nadanie dziecku nazwiska męża matki nie jest dopuszczalne, jeżeli nosi ono nazwisko ojca albo nazwisko utworzone na podstawie zgodnych oświadczeń rodziców dziecka przez połączenie nazwiska matki z nazwiskiem ojca dziecka.

 

Druki: brak

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 10.07.2019
Dokument wytworzony przez: Urząd Stanu Cywilnego
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Alina Kollwitz – Sobolewska - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 26 marca 2008 13:13
Dokument wprowadzony do BIP przez: Agnieszka Przyłucka
Ilość wyświetleń: 4257
10 lipca 2019 11:31 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) - Dodanie załącznika.
10 lipca 2019 11:29 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) - Aktualizacja danych sprawy.
05 lipca 2019 13:49 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) - Usunięcie załącznika.