Oświadczenie o uznaniu ojcostwa

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Wymagane dokumenty: 

- dowody osobiste rodziców do wglądu,

- uznanie ojcostwa przed urodzeniem dziecka – zaświadczenie lekarskie

Miejsce złożenia dokumentów

Miejsce załatwienia sprawy/adres korespondencyjny:

Urząd Stanu Cywilnego – Urzędu Miejskiego

83-110 Tczew, Pl. Marsz. J. Piłsudskiego 1, pokój nr 15 i 17, tel. (58) 77-59-450, 431 oraz fax(58) 77-59-454

 

Komórka odpowiedzialna: Urząd Stanu Cywilnego

Opłaty

 

Opłata skarbowa: brak


 

 

Termin i sposób załatwienia

Termin załatwienia sprawy: niezwłocznie ( jeżeli akty stanu cywilnego znajdują sięw rejestrze stanu cywilnego )

 

Sposób załatwienia sprawy: wpisanie do aktu urodzenia wzmianki o uznaniu ojcostwa ( na wniosek matki lub ojca pisemne zaświadczenie potwierdzające uznanie ojcostwa )

Podstawa prawna

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 25 lutego 1964r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy ( Tekst jednolity: Dz.U.2017.682 z późn. zm. )

Ustawa z dnia 28 listopada 2014r. – Prawo o aktach stanu cywilnego ( Tekst jednolity:Dz.U.2018.2224 z późn. zm. ) – art. 63 - 66

Tryb odwoławczy

Tryb odwoławczy: brak

Inne informacje

Inne informacje:

Oświadczenia o uznaniu ojcostwa składa się osobiście przed kierownikiem USC bądź jego zastępcą.

 

Druki: brak

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 10.07.2019
Dokument wytworzony przez: Urząd Stanu Cywilnego
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Alina Kollwitz – Sobolewska - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 26 marca 2008 13:16
Dokument wprowadzony do BIP przez: Agnieszka Przyłucka
Ilość wyświetleń: 5493
10 lipca 2019 11:43 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) - Dodanie załącznika.
10 lipca 2019 11:43 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) - Aktualizacja danych sprawy.
05 lipca 2019 13:50 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) - Usunięcie załącznika.