Zawarcie małżeństwa

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Wymagane dokumenty (do ślubu cywilnego i konkordatowego): dowody osobiste


Miejsce złożenia dokumentów

Miejsce załatwienia sprawy/adres korespondencyjny:

Urząd Stanu Cywilnego – Urzędu Miejskiego

83-110 Tczew, Pl. Marsz. J. Piłsudskiego 1, pokój nr 15 i 17, tel. (58) 77-59-450, 431 oraz fax(58) 77-59-454

 

Komórka odpowiedzialna: Urząd Stanu Cywilnego

 


Opłaty

 

 

Opłata skarbowa:  84 zł (za sporządzenie aktu małżeństwa)

 


Termin i sposób załatwienia

Termin załatwienia sprawy: niezwłocznie

 

Sposób załatwienia sprawy:

Przyjęcie pisemnych zapewnień o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa od osób zamierzających zawrzeć małżeństwo. W przypadku osób zamierzających zawrzeć ślub konkordatowy, kierownik USC wydaje zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.

 

Podstawa prawna

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 28 listopada 2014r. – Prawo o aktach stanu cywilnego ( Tekst jednolity: Dz.U.2018.2224 z późn. zm. ) – art. 76 – 89 oraz ustawa z dnia 25 lutego 1964r - Kodeks rodzinny i opiekuńczy  ( Tekst jednolity: Dz.U.2017.682 z późn. zm. )

Tryb odwoławczy

Tryb odwoławczy:

Wniosek do Sądu Rejonowego w Tczewie w terminie 14 dni od dnia doręczenia przez kierownika USC zawiadomienia o przyczynach odmowy: wydania zaświadczenia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu  w związek małżeński, sporządzenia aktu małżeństwa zawartego przed duchownym, czy przyczyny odmowy wskazane w zawiadomieniu uzasadniają odmowę dokonania czynności

Inne informacje

Inne informacje:

Pisemne zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa składa się osobiście przed kierownikiem USC bądź jego zastępcą.

 

Druki: brak

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 10.07.2019
Dokument wytworzony przez: Urząd Stanu Cywilnego
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Alina Kollwitz – Sobolewska - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 26 marca 2008 13:21
Dokument wprowadzony do BIP przez: Agnieszka Przyłucka
Ilość wyświetleń: 15695
10 lipca 2019 12:25 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) - Aktualizacja danych załącznika.
10 lipca 2019 12:25 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) - Dodanie załącznika.
10 lipca 2019 12:24 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) - Aktualizacja danych sprawy.