Zgłoszenie urodzenia dziecka

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Wymagane dokumenty:

1)      dziecko pochodzące z małżeństwa: dowody osobiste rodziców,

2)      w sytuacji, gdy matka jest rozwiedziona: dowód osobisty matki,

3)      w sytuacji, gdy matka jest panną: dowód osobisty matki,

4)      w sytuacji, gdy matka jest wdową: dowód osobisty matki.

Miejsce złożenia dokumentów

Miejsce załatwienia sprawy/adres korespondencyjny:

Urząd Stanu Cywilnego – Urzędu Miejskiego

83-110 Tczew, Pl. Marsz. J. Piłsudskiego 1, pokój nr 13, tel. (58) 77-59-452 oraz fax(58) 77-59-454

 

Komórka odpowiedzialna: Urząd Stanu Cywilnego

Opłaty

Opłata skarbowa: brak

Termin i sposób załatwienia

Termin załatwienia sprawy: w dniu dokonania zgłoszenia urodzenia ( jeżeli akty stanu cywilnego znajdują się w rejestrze stanu cywilnego )

 

Sposób załatwienia sprawy: sporządzenie aktu urodzenia

Podstawa prawna

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 28 listopada 2014r. – Prawo o aktach stanu cywilnego ( Tekst jednolity: Dz.U.2018.2224 z późn. zm. ) – art. 52 - 60

Tryb odwoławczy

Tryb odwoławczy: brak

Inne informacje

Inne informacje:

Zgłoszenia urodzenia dziecka należy dokonać w ciągu 21 dni od dnia sporządzenia karty urodzenia, a w przypadku gdy dziecko urodziło się martwe – w terminie 3 dni od dnia sporządzenia karty martwego urodzenia.

 

Druki: brak

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 10.07.2019
Dokument wytworzony przez: Urząd Stanu Cywilnego
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Alina Kollwitz – Sobolewska -Kierownik USC
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 26 marca 2008 13:23
Dokument wprowadzony do BIP przez: Agnieszka Przyłucka
Ilość wyświetleń: 15970
10 lipca 2019 14:39 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) - Dodanie załącznika.
10 lipca 2019 14:38 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) - Aktualizacja danych sprawy.
05 lipca 2019 14:02 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) - Usunięcie załącznika.