Opłata skarbowa

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Wymagane dokumenty:

Wniosek o zwrot opłaty skarbowej, oryginał dowodu wpłaty lub potwierdzoną kopię.

Miejsce złożenia dokumentów

Miejsce załatwienia sprawy / adres korespondencyjny:

Urząd Miejski w Tczewie

Wydział Budżetu i Podatków

30. Stycznia 1

83-110 Tczew

Poniedziałek, wtorek, środa  – w godz. 7 30 – 15 30

Czwartek                               – w godz. 7 30 – 16 30

piątek                                    – w godz. 7 30 – 14 30

 

Komórka odpowiedzialna: Wydział Budżetu i Podatków

- opłata skarbowa:

 pokój nr 1, tel. 58/77-59-386

Opłaty

Opłaty / opłata skarbowa:

brak

Termin i sposób załatwienia

 

Termin załatwienia sprawy:

 30 dni

 

Sposób załatwienia sprawy:

Wydanie decyzji

Podstawa prawna

 Podstawa prawna:

1.Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. – o opłacie skarbowej

2.Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa  

3.Ustawa z dnia 5 marca 2009r. o zmianie ustawy-  Ordynacja podatkowa oraz o zmianie ustawy o opłacie skarbowej .

4.Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007r. w sprawie dokumentowania zapłaty opłaty skarbowej oraz trybu jej zwrotu.

5.Uchwała Nr III/18/2006 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów  i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

6.Uchwała Nr III/21/2010r Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30 grudnia 2010r.  zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

7.Uchwała Nr II/18/2014 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia  29 grudnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzania poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

8.Uchwała Nr II/14/2018 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia  22 listopada 2018r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzania poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Tryb odwoławczy

Tryb odwoławczy:

Od decyzji o zwrocie opłaty skarbowej lub odmowie zwrotu opłaty skarbowej służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańskuza pośrednictwem  tutejszego organu podatkowego w ciągu 30 dni od daty doręczenia decyzji. W przypadku wniesienia odwołania nie pobiera się opłaty skarbowej.

Inne informacje

Inne informacje:

Opłata skarbowa pobierana jest w kasie Urzędu Miejskiego oraz u inkasenta przy  Starostwie Powiatowym w Tczewie.

 

Druki:

Wnioski o zwrot opłaty skarbowej opracowane w celu ułatwienia sprawy są dostępnew Wydziale Budżetu i Podatków – pokój nr 1.

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 01.07.2019 r.
Dokument wytworzony przez: Wydział Budżetu i Podatków
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Danuta Orlikowska – Naczelnik Wydziału Budżetu i Podatków
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 11 stycznia 2011 11:37
Dokument wprowadzony do BIP przez: Agnieszka Przyłucka
Ilość wyświetleń: 7003
02 lipca 2019 11:40 (Dorota Prokopowicz) - Dodanie załącznika.
02 lipca 2019 11:40 (Dorota Prokopowicz) - Usunięcie załącznika.
02 lipca 2019 11:40 (Dorota Prokopowicz) - Aktualizacja danych sprawy.