Rejestracja zgonu

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Wymagane dokumenty:

-  karta zgonu wydana przez lekarza,

-  dowód osobisty osoby zmarłej,

-  dowód osobisty małżonka osoby zmarłej do wglądu,

-  dowód osobisty osoby zgłaszającej zgon do wglądu.

Miejsce złożenia dokumentów

Miejsce załatwienia sprawy/adres korespondencyjny:

Urząd Stanu Cywilnego – Urzędu Miejskiego

83-110 Tczew, Pl. Marsz. J. Piłsudskiego 1, pokój nr 14, tel. (58) 77-59-453 oraz fax  (58) 77-59-454

 

Komórka odpowiedzialna: Urząd Stanu Cywilnego

Opłaty

Opłata skarbowa: brak

Termin i sposób załatwienia

Termin załatwienia sprawy: niezwłocznie

 

Sposób załatwienia sprawy: sporządzenie aktu zgonu

Podstawa prawna

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 28 listopada 2014r. – Prawo o aktach stanu cywilnego ( Tekst jednolity: Dz.U.2018.2224 z późn. zm. ) – art. 92 - 95

Tryb odwoławczy

Tryb odwoławczy: brak

Inne informacje

Inne informacje:

Zgon należy zgłosić w terminie 3 dni od dnia sporządzenia karty zgonu. Jeżeli zgon nastąpił na skutek choroby zakaźnej, zgłoszenia zgonu dokonuje się w ciągu 24 godzin od zgonu.

 

Druki: brak

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 10.07.2019
Dokument wytworzony przez: Urząd Stanu Cywilnego
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Alina Kollwitz – Sobolewska -Kierownik USC
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 26 marca 2008 13:26
Dokument wprowadzony do BIP przez: Agnieszka Przyłucka
Ilość wyświetleń: 8416
10 lipca 2019 11:55 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) - Dodanie załącznika.
10 lipca 2019 11:54 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) - Aktualizacja danych sprawy.
05 lipca 2019 13:51 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) - Usunięcie załącznika.