Zaświadczenie stwierdzające, że zgodnie z prawem polskim osoba może zawrzeć małżeństwo za granicą

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Wymagane dokumenty: 

- dowód osobisty do wglądu,

- dokument potwierdzający stan cywilny przyszłego małżonka.

 

Miejsce złożenia dokumentów

Miejsce załatwienia sprawy/adres korespondencyjny:

Urząd Stanu Cywilnego – Urzędu Miejskiego

83-110 Tczew, Pl. Marsz. J. Piłsudskiego 1, pokój nr 15 i 17, tel. (58) 77-59-450, 431 oraz fax (58) 77-59-454

 

Komórka odpowiedzialna: Urząd Stanu Cywilnego


Opłaty

Opłata skarbowa: 38 zł

Termin i sposób załatwienia

 

Termin załatwienia sprawy: niezwłocznie ( jeżeli akty stanu cywilnego znajdują sięw rejestrze stanu cywilnego )

 

Sposób załatwienia sprawy: wydanie zaświadczenia

Podstawa prawna

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 28 listopada 2014r. – Prawo o aktach stanu cywilnego ( Tekst jednolity: Dz.U.2018.2224 z późn. zm. ) – art. 83

Tryb odwoławczy

Tryb odwoławczy:

Wniosek do Sądu Rejonowego w Tczewie w terminie 14 dni od dnia doręczenia przez kierownika USC zawiadomienia o przyczynach odmowy wydania zaświadczenia, czy przyczyny odmowy wskazane w zawiadomieniu uzasadniają odmowę dokonania czynności.

Inne informacje

Inne informacje:

Pisemne zapewnienie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa składa się osobiście przed kierownikiem USC bądź jego zastępcą.

O wydanie zaświadczenia można wystąpić do wybranego kierownika USC.

Zaświadczenie jest ważne przez okres 6 miesięcy od daty jego sporządzenia.

 

Druki: brak

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 10.07.2019
Dokument wytworzony przez: Urząd Stanu Cywilnego
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Alina Kollwitz – Sobolewska -Kierownik USC
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 26 marca 2008 13:32
Dokument wprowadzony do BIP przez: Agnieszka Przyłucka
Ilość wyświetleń: 4806
10 lipca 2019 14:04 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) - Dodanie załącznika.
10 lipca 2019 14:03 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) - Aktualizacja danych sprawy.
05 lipca 2019 13:54 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) - Usunięcie załącznika.