Sprostowanie aktu stanu cywilnego

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

 

Wymagane dokumenty:  dowód osobisty wnioskodawcy do wglądu

 

Miejsce złożenia dokumentów

Miejsce załatwienia sprawy/adres korespondencyjny:

Urząd Stanu Cywilnego – Urzędu Miejskiego

83-110 Tczew, Pl. Marsz. J. Piłsudskiego 1, pokój nr 15 i 17, tel. (58) 77-59-450, 431 oraz fax(58) 77-59-454

Komórka odpowiedzialna: Urząd Stanu Cywilnego


Opłaty

 

Opłata skarbowa: 39 złTermin i sposób załatwienia

Termin załatwienia sprawy: zgodnie z KPA – 1 miesiąc, sprawa szczególnie skomplikowana – 2 miesiące

 

Sposób załatwienia sprawy: wydanie odpisu zupełnego sprostowanego aktu stanu cywilnego


Podstawa prawna

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 28 listopada 2014r. – Prawo o aktach stanu cywilnego ( Tekst jednolity: Dz.U.2018.2224 z późn. zm. ) – art. 35

Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej ( Tekst jednolity: Dz.U.2019.1000 z późn. zm. )

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( Tekst jednolity: Dz.U.2018.2096 z późn. zm. )

 

 

Tryb odwoławczy

Tryb odwoławczy:

Od decyzji odmownej przysługuje stronie odwołanie do Wojewody Pomorskiego w Gdańsku za pośrednictwem kierownika USC w Tczewie w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Inne informacje

Inne informacje:

Sprostowania aktu stanu cywilnego, który zawiera dane niezgodne z danymi zawartymi w aktach zbiorowych rejestracji stanu cywilnego lub z innym aktami stanu cywilnego, o ile stwierdzają one zdarzenie wcześniejsze i dotyczą tej samej osoby lub jej wstępnych, albo z zagranicznymi dokumentami stanu cywilnego, dokonuje kierownik urzędu stanu cywilnego, który go sporządził.

Druki: wniosek o sprostowanie aktu stanu cywilnego

 

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 10.07.2019
Dokument wytworzony przez: Urząd Stanu Cywilnego
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Alina Kollwitz – Sobolewska - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 26 marca 2008 13:34
Dokument wprowadzony do BIP przez: Agnieszka Przyłucka
Ilość wyświetleń: 8020
10 lipca 2019 12:02 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) - Dodanie załącznika.
10 lipca 2019 12:01 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) - Aktualizacja danych sprawy.
05 lipca 2019 13:51 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) - Usunięcie załącznika.