Uzupełnienie aktu stanu cywilnego

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Wymagane dokumenty: dowód osobisty wnioskodawcy do wglądu

Miejsce złożenia dokumentów

Miejsce załatwienia sprawy/adres korespondencyjny:

Urząd Stanu Cywilnego – Urzędu Miejskiego

83-110 Tczew, Pl. Marsz. J. Piłsudskiego 1, pokój nr 15 i 17, tel. (58) 77-59-450, 431 oraz fax(58) 77-59-454

Komórka odpowiedzialna: Urząd Stanu Cywilnego

Opłaty

Opłata skarbowa: 39 zł

Termin i sposób załatwienia

Termin załatwienia sprawy: zgodnie z KPA – 1 miesiąc, sprawa szczególnie skomplikowana – 2 miesiące


Sposób załatwienia sprawy: wydanie odpisu zupełnego uzupełnionego aktu stanu cywilnego

Podstawa prawna

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 28 listopada 2014r. – Prawo o aktach stanu cywilnego ( Tekst jednolity: Dz.U.2018.2224 z późn. zm. ) – art. 37

Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej ( Tekst jednolity: Dz.U.2019.1000 z późn. zm. )

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego( Tekst jednolity: Dz.U.2018.2096 późn. zm. )

 

Tryb odwoławczy

Tryb odwoławczy:

Od decyzji odmownej przysługuje stronie odwołanie do Wojewody Pomorskiego w Gdańsku za pośrednictwem kierownika USC w Tczewie w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

 

Inne informacje

Inne informacje:

Uzupełnienia aktu stanu cywilnego dokonuje kierownik urzędu stanu cywilnego, który go sporządził.

 

Druki: wniosek o uzupełnienie aktu stanu cywilnego

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 10.07.2019
Dokument wytworzony przez: Urząd Stanu Cywilnego
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Alina Kollwitz – Sobolewska - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 26 marca 2008 13:36
Dokument wprowadzony do BIP przez: Agnieszka Przyłucka
Ilość wyświetleń: 6922
10 lipca 2019 12:14 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) - Dodanie załącznika.
10 lipca 2019 12:13 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) - Aktualizacja danych sprawy.
05 lipca 2019 13:52 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) - Usunięcie załącznika.