Transkrypcja aktu sporządzonego za granicą

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Wymagane dokumenty: 

- dowód osobisty wnioskodawcy do wglądu,

- odpis zagranicznego aktu stanu cywilnego: urodzenia, małżeństwa, zgonu / oryginał /,

- tłumaczenie zagranicznego aktu na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.

Miejsce złożenia dokumentów

Miejsce załatwienia sprawy/adres korespondencyjny:

Urząd Stanu Cywilnego – Urzędu Miejskiego

83-110 Tczew, Pl. Marsz. J. Piłsudskiego 1, pokój nr 15 i 17, tel. (58) 77-59-450, 431 oraz fax(58) 77-59-454

 

Komórka odpowiedzialna: Urząd Stanu Cywilnego

 

Opłaty

Opłata skarbowa: 50 zł

 

Termin i sposób załatwienia

Termin załatwienia sprawy: zgodnie z KPA – 1 miesiąc, sprawa szczególnie skomplikowana – 2 miesiące

Sposób załatwienia sprawy: wydanie odpisu zupełnego aktu stanu cywilnego

Podstawa prawna

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 28 listopada 2014r. – Prawo o aktach stanu cywilnego ( Tekst jednolity: Dz.U.2018.2224 z późn. zm. ) – art. 104

Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej ( Tekst jednolity: Dz.U.2019.1000 z późn. zm. )

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( Tekst jednolity. Dz.U.2018.2096 z późn. zm. )

 

Tryb odwoławczy

Tryb odwoławczy: brak

 

Inne informacje

 

Inne informacje:

 

Wniosek o dokonanie transkrypcji może złożyć do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego osoba, której dotyczy zdarzenie podlegające transkrypcji, lub inna osoba, która wykaże interes prawny w transkrypcji lub interes faktyczny w transkrypcji dokumentu potwierdzającego zgon.

 

 

Druki: wniosek o wpisanie aktu urodzenia / małżeństwa / zgonu sporządzonego za granicą do polskich ksiąg stanu cywilnego

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 10.07.2019
Dokument wytworzony przez: Urząd Stanu Cywilnego
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Alina Kollwitz – Sobolewska - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 26 marca 2008 13:39
Dokument wprowadzony do BIP przez: Agnieszka Przyłucka
Ilość wyświetleń: 6639
10 lipca 2019 12:08 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) - Dodanie załącznika.
10 lipca 2019 12:07 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) - Aktualizacja danych sprawy.
10 lipca 2019 12:07 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) - Aktualizacja danych sprawy.