Odtworzenie treści aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Wymagane dokumenty: 

- dowód osobisty wnioskodawcy do wglądu,

- zagraniczny dokument stanu cywilnego potwierdzający zdarzenie za granicą lub jego uwierzytelniona kopia,

- tłumaczenie zagranicznego dokumentu na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.

Miejsce złożenia dokumentów

 

Miejsce załatwienia sprawy/adres korespondencyjny:

Urząd Stanu Cywilnego – Urzędu Miejskiego

83-110 Tczew, Pl. Marsz. J. Piłsudskiego 1, pokój nr 15 i 17, tel. (58) 77-59-450, 431 oraz fax  (58) 77-59-454

 

Komórka odpowiedzialna: Urząd Stanu Cywilnego

 

 

Opłaty

Opłata skarbowa: 39 zł


Termin i sposób załatwienia

Termin załatwienia sprawy: zgodnie z KPA – 1 miesiąc, sprawa szczególnie skomplikowana – 2 miesiące

 

Sposób załatwienia sprawy: wydanie odpisu zupełnego aktu stanu cywilnego

Podstawa prawna

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 28 listopada 2014r. – Prawo o aktach stanu cywilnego  ( Tekst jednolity: Dz.U.2018.2224 z późn. zm. ) – art. 109

Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej ( Tekst jednolity: Dz.U.2019.1000 z późn. zm. )

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego( Tekst jednolity. Dz.U.2018.2096 z późn. zm. )

Tryb odwoławczy

 

Tryb odwoławczy: brak


Inne informacje

Inne informacje:

Wniosek o odtworzenie treści zagranicznego dokumentu stanu cywilnego może złożyć do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego osoba, której dokument potwierdzający zdarzenie dotyczy, lub inna osoba ze względu na interes prawny, lub osoba, która wykaże interes faktyczny w odtworzeniu dokumentu potwierdzającego zgon

 

Druki: wniosek o odtworzenie treści aktu urodzenia / małżeństwa / zgonu sporządzonego za granicą

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 10.07.2019
Dokument wytworzony przez: Urząd Stanu Cywilnego
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Alina Kollwitz – Sobolewska -Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 26 marca 2008 13:48
Dokument wprowadzony do BIP przez: Agnieszka Przyłucka
Ilość wyświetleń: 5587
10 lipca 2019 11:38 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) - Dodanie załącznika.
10 lipca 2019 11:37 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) - Aktualizacja danych sprawy.
05 lipca 2019 13:49 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) - Usunięcie załącznika.