Zmiana imienia i nazwiska - decyzja administracyjna

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Wymagane dokumenty:

- dowód osobisty wnioskodawcy do wglądu,

- wniosek o zmianę imienia lub nazwiska wraz z uzasadnieniem,    

- do zmiany nazwiska lub imienia małoletnich dzieci konieczna jest zgoda drugiego z rodziców,

- jeżeli w chwili zmiany nazwiska lub imienia dziecko ukończyło 13 lat, do zmiany nazwiska lub imienia dziecka potrzebne jest także wyrażenie zgody przez dziecko,

- inne dokumenty uzasadniające zmianę nazwiska lub imienia.

Miejsce złożenia dokumentów

Miejsce załatwienia sprawy/adres korespondencyjny:

Urząd Stanu Cywilnego – Urzędu Miejskiego

83-110 Tczew, Pl. Marsz. J. Piłsudskiego 1, pokój nr 15 i 17, tel. (58) 77-59-450, 431 oraz fax(58) 77-59-454

 

Komórka odpowiedzialna: Urząd Stanu Cywilnego

Opłaty

 

Opłata skarbowa: 37 zł

Termin i sposób załatwienia

Termin załatwienia sprawy: zgodnie z KPA – 1 miesiąc, sprawa szczególnie skomplikowana – 2 miesiące

Sposób załatwienia sprawy: wydanie decyzji o zmianie imienia lub nazwiska

Podstawa prawna

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 17 października 2008r. o zmianie imienia i nazwiska ( Tekst jednolity: Dz.U.     2016.10 z późn. zm. )

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( Tekst jednolity: Dz.U.2018.2096 z późn. zm. ).    

Tryb odwoławczy

Tryb odwoławczy:

Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Wojewody Pomorskiego w Gdańsku za pośrednictwem kierownika USC w Tczewie w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Inne informacje

Inne informacje:

Wniosek o zmianę imienia lub nazwiska składa się do wybranego kierownika USC. Osoby zamieszkałe poza granicami RP mogą złożyć wniosek o zmianę imienia lub nazwiska za pośrednictwem konsula RP.

Zgoda dziecka oraz drugiego z rodziców na zmianę nazwiska lub imienia dziecka musi zostać wyrażona osobiście przed kierownikiem USC lub w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym. Osoby zamieszkałe za granicą mogą wyrazić zgodę za pośrednictwem konsula RP.

W przypadku braku porozumienia między rodzicami dziecka co do zmiany jego nazwiska lub imienia, każde z nich może zwrócić się do sądu opiekuńczego o wyrażenie zgody na zmianę nazwiska lub imienia dziecka.

 

Druki: brak

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 10.07.2019
Dokument wytworzony przez: Urząd Stanu Cywilnego
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Alina Kollwitz – Sobolewska -Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 26 marca 2008 13:55
Dokument wprowadzony do BIP przez: Agnieszka Przyłucka
Ilość wyświetleń: 11528
10 lipca 2019 14:43 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) - Dodanie załącznika.
10 lipca 2019 14:43 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) - Aktualizacja danych sprawy.
05 lipca 2019 14:05 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) - Usunięcie załącznika.