Wykup lokalu mieszkaniowego przez najemcę

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Wymagane dokumenty:

1.wypełniony druk wniosku

2.kserokopia decyzji administracyjnej o przydziale lokalu mieszkalnego wydanej przed dniem 12.11.1994 r. lub umowy najmu zawartej po dniu 12.11.1994 r.

Miejsce złożenia dokumentów

Miejsce załatwienia sprawy/ adres korespondencyjny :

Urząd Miejski w Tczewie, Wydział Gospodarki Mieniem Komunalnym

Plac Marszałka Piłsudskiego 1, 83-110 Tczew

Komórka odpowiedzialna : Wydział Gospodarki Mieniem Komunalnym

pok. nr 48, II piętro tel.:/58/ 77-59-316

Opłaty

Opłaty/ opłata skarbowa:

brak opłat

Termin i sposób załatwienia

Termin załatwienia sprawy:

ok. 6 miesięcy

Sposób załatwienia sprawy:

akt notarialny

Podstawa prawna

Podstawa prawna:

1. ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.).

2. ustawa z dnia 24.06.1994 r. o własności lokali (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 716 z późn. zm.)

3. uchwała Nr XXV/195/2012 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 25.10.2012 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Miejskiej Tczew, zmieniona uchwałą: Nr IV/32/2015 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26.02.2015 r., uchwałą nr XXXVI/321/2017 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 20.12.2017 r.

Tryb odwoławczy

Tryb odwoławczy:

brak

Inne informacje

Inne informacje:

sprzedaż następuje za cenę ustaloną przez Prezydenta na podstawie wartości określonej przez   rzeczoznawcę majątkowego. Zasady bonifikat reguluje uchwała Nr XXV/195/2012 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 25.10.2012 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Miejskiej Tczew, zmieniona uchwałą Nr IV/32/2015 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26.02.2015 r. i uchwałą nr XXXVI/321/2017 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 20.12.2017 r.

Druki:

wniosek o wykup lokalu mieszkalnego.

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 09.12.2019
Dokument wytworzony przez: Wydział Gospodarki Mieniem Komunalnym
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Jolanta Marcinczak – Naczelnik Wydziału Gospodarki Mieniem Komunalnym
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 27 marca 2008 10:36
Dokument wprowadzony do BIP przez: Agnieszka Przyłucka
Ilość wyświetleń: 6646
10 grudnia 2019 12:15 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) - Dodanie załącznika.
10 grudnia 2019 12:15 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) - Dodanie załącznika.
10 grudnia 2019 12:13 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) - Dodanie załącznika.