Sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste, dzierżawę lub najem gruntu w drodze przetargu

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Wymagane dokumenty:

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest:

  1. wpłata określonej wysokości wadium w określonym terminie
  2. posiadanie dokumentu potwierdzającego tożsamość
  3. w przypadku osób prawnych – aktualny wypis z właściwego rejestru oraz pełnomocnictwo do udziału w przetargu

Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca reguluje ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2094 z późn. zm.).

Miejsce złożenia dokumentów

Miejsce załatwienia sprawy/ adres korespondencyjny :

Urząd Miejski w Tczewie, Wydział Gospodarki Mieniem Komunalnym

Plac Marszałka Piłsudskiego 1, 83-110 Tczew

Komórka odpowiedzialna : Wydział Gospodarki Mieniem Komunalnym

pok. nr 47,54 i 55, II piętro tel.:/58/ 77-59-366, 77-59-359, 77-59-362, 77-59-364

Opłaty

Opłaty/ opłata skarbowa:

bez opłat

Termin i sposób załatwienia

Termin załatwienia sprawy:

ok. 6 miesięcy

Sposób załatwienia sprawy:

akt notarialny, umowa

Podstawa prawna

Podstawa prawna:

1.ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.)

2. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490)

3. uchwała Nr XXV/195/2012 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 25.10.2012 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Miejskiej Tczew, zmieniona: uchwałą Nr IV/32/2015 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26.02.2015 r., uchwałą Nr XXXVI/321/2017 z dnia 23.11.2017 r.

4. zarządzenie Prezydenta Miasta Tczewa nr 390/2012 z dnia 31.12.2012 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Miejskiej Tczew, zmienione: zarządzeniem Nr 433/2014 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 29.12.2014 r., zarządzeniem nr 102/2019 z dnia 12.03.2019 r.

Tryb odwoławczy

Tryb odwoławczy:

brak

Inne informacje

Inne informacje:

brak

Druki:

brak

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 21.11.2019
Dokument wytworzony przez: Wydział Gospodarki Mieniem Komunalnym
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Jolanta Marcinczak – Naczelnik Wydziału Gospodarki Mieniem Komunalnym
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 27 marca 2008 10:53
Dokument wprowadzony do BIP przez: Agnieszka Przyłucka
Ilość wyświetleń: 3877
21 listopada 2019 15:05 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) - Dodanie załącznika.
21 listopada 2019 15:05 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) - Usunięcie załącznika.
21 listopada 2019 15:04 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) - Aktualizacja danych sprawy.