Przedłużenie umowy dzierżawy, najmu lub użyczenia

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Wymagane dokumenty:

Wypełniony druk wniosku

Miejsce złożenia dokumentów

Miejsce załatwienia sprawy/ adres korespondencyjny :

Urząd Miejski w Tczewie, Wydział Gospodarki Mieniem Komunalnym

Plac Marszałka Piłsudskiego 1, 83-110 Tczew

Komórka odpowiedzialna : Wydział Gospodarki Mieniem Komunalnym

pok. nr 47, 54, 55 II piętro tel.:/58/ 77-59-366, 77-59-430, 77-59-364

Opłaty

Opłaty/ opłata skarbowa:

zarządzenie Prezydenta Miasta Tczewa nr 390/2012 z dnia 31.12.2012 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Miejskiej Tczew, zmienione zarządzeniem Nr 433/2014 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 29.12.2014 r.

Termin i sposób załatwienia

Termin załatwienia sprawy:

od 2 miesięcy do 3 miesięcy

Sposób załatwienia sprawy:

umowa

Podstawa prawna

Podstawa prawna:

1. ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.)  

2. uchwała Nr XXV/195/2012 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 25.10.2012 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Miejskiej Tczew zmieniona uchwałą: Nr IV/32/2015 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26.02.2015 r., uchwałą Nr XXXVI/321/2017 z dnia 23.11.2017 r.

3. zarządzenie Prezydenta Miasta Tczewa nr 390/2012 z dnia 31.12.2012 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Miejskiej Tczew, zmienione zarządzeniem Nr 433/2014 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 29.12.2014 r., zmienione zarządzeniem nr 102/2019 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 12 marca 2019 r.

Tryb odwoławczy

Tryb odwoławczy: brak

Inne informacje

Inne informacje:

Wniosek należy złożyć przed upływem terminu dzierżawy, najmu lub użyczenia

Druki:

wniosek o przedłużenie umowy dzierżawy

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 06.12.2019
Dokument wytworzony przez: Wydział Gospodarki Mieniem Komunalnym
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Jolanta Marcinczak –Naczelnik Wydziału Gospodarki Mieniem Komunalnym
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 27 marca 2008 12:01
Dokument wprowadzony do BIP przez: Agnieszka Przyłucka
Ilość wyświetleń: 6650
06 grudnia 2019 13:21 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) - Dodanie załącznika.
06 grudnia 2019 13:20 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) - Usunięcie załącznika.
06 grudnia 2019 13:20 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) - Dodanie załącznika.